Hakkında

Platformun Amacı


Tech İstanbul, İstanbul’un kentsel sorunlarına teknolojik ve inovatif çözümler geliştiren girişimleri keşfetmek ve pozitif teknolojilerin İstanbul’dan dünyaya yayılmasını desteklemek için kurulmuş bir açık inovasyon platformudur.

İstanbul’un kentsel sorunlarını belirleyen ve çözüm arayan kurumlar ile çözüm geliştiren ve bu çözümleri test etmek ve dünyaya yaymak isteyen girişimleri aynı platformda buluşturur.

Girişimler platformda açılan sorunlara çözüm getiren prototipleriyle başvurur. Seçilen girişimler ürün geliştirme için ihtiyaç duydukları verilere ulaşabilir ve program boyunca kendi ihtiyaçları doğrultusunda İBB'nin ilgili birimleriyle buluşarak, çözümlerini İstanbul halkıyla buluşturmayı hedefler. Prototipi olan start-up ve scale-up seviyesindeki girişimler Tech İstanbul’a başvurabilir.


Konumlandırma

Prototipi olan start-up ve scale-up seviyesindeki girişimler Tech İstanbul’a başvurabilir. Girişimler, platforma katılarak program boyunca kendi ihtiyaçları doğrultusunda İBB'nin ilgili birimleriyle buluşarak, çözümlerini İstanbul halkıyla buluşturmayı hedeflemektedir.

Model

Tech İstanbul’un ne faydası var?

Kentsel sorunlara çözümler getirilmesini destekler.
1
2
Girişimcilerin, çözümlerini İBB'nin ilgili birimlerine ulaştırmasını sağlar.
Girişimlerin, çözümlerini paylaşılan verilerle birlikte test etmesini sağlar.
3
4
Yerel ve pozitif odaklı girişim kültürünü geliştirir.
Çift kanatlı teknolojilerin İstanbul’dan dünyaya yayılmasını sağlar.
5
6
Katılımcı, şeffaf inovasyon yönetimine sahiptir.
7
Girişimlerin ihtiyaçları doğrultusunda iş ve teknik konularda onları doğru kişilerle buluşturur.

Girişimcileri Tech İstanbul’da nasıl bir başvuru süreci bekliyor?

Proje sahipleri projelerini detaylıca anlattıkları proje formunu online olarak doldurarak başvurularını yaparlar. Proje sahipleri girişimciler, kurum içi girişimciler ve öğrencilerden oluşmaktadır.

Hangi kriterlere dikkat ediyoruz?


Ekibin geçmiş tecrübeleri, yetenekleri, hayallerinin problemi çözmeye ve çözüm ortakları ile çalışmaya uygun olmasını

1
Ekibin verilen probleme teknoloji, inovasyon odaklı özgün bir çözüm geliştirmesini
2
Ekibin geliştirdiğini çözüm için prototipinin olmasını
3
Çözümün birçok potansiyel kullanıcıya ulaşabilmesini bekliyoruz.

Bu kriterlere göre seçim komitesi tarafından uygun görülen ekip/ler geliştirme aşamasına katılırlar. Geliştirme aşaması boyunca ekipler ihtiyaçları doğrultusunda çözüm ortakları ile bir araya gelerek ve aşağıdaki eğitimlerden belirlediklerini alarak, çözümlerini geliştirirler.


İştiraklerle Görüşmeler
Veriyi Yönetmek
Ölçeklenebilirlik
Odak Grup
Prototip Geliştirme
Teknik Mentorluk
Business Model
Finans
Saha Testi
Demoday Hazırlık
Çift Kanatlı Girişimcilik
Yatırıma Hazırlık

Geliştirme programı boyunca ekiplerin, İBB tarafından sağlanacak olan gerçek veri ile çalışması sağlanacaktır. Geliştirme programını başarıyla tamamlayan ekipler seçim komitesi tarafından aşağıdaki kriterlere göre tekrar değerlendirilir;Seçilen ekipler çözüm ortaklarının, yatırımcıların, mentorların buluştuğu Demoday’e katılarak projeleriyle sorunları nasıl çözdüklerini sunarlar. Demoday proje sunumlarının yapıldığı, kazananların açıklandığı ve ödüllerin verildiği tek günden oluşur ve programın son aşamasıdır.Nasıl bir pozitif etki yaratmasını bekliyoruz?


Trafikte geçirilen süreyi 1 dakika azalttığımızda, günlük 250.000 saatlik iş gücü İstanbul ekonomisine katkı sağlayacak. İstanbul’u daha akıllı, ulaşılabilir ve erişilebilir bir şehir yapabilmek için pozitif etki yaratacak teknolojilere ihtiyacımız var.

Platformdan çıkacak girişimlerle, doğal kaynakların kullanımındaki israfı azaltan, şehrimizdeki binaların daha verimli enerji kullanmasını ve daha az enerji tüketmesini sağlayan, yenilenebilir enerjinin kullanımını artıran, teknoloji ve optimizasyon ile karbondioksit salınımını azaltan çözümler hayata geçirip, iklimi değil İstanbul’u değiştireceğiz.

Çözüm Ortakları
Sorunları daha detaylı inceleyebilmek ve çözüme götürebilmek için gerçek, güncel, anonim veriyi paylaşacak. Ekiplerin sorun üzerinde derinleşmesi için saha testleri gerçekleştirecek. Seçilen çözümü uygun gördüğü takdirde tüm İstanbul halkının kullanımına açarak, çözümün hayata geçirilmesini sağlayacak.
İski
İETT
İstaç
İstanbul Enerji
İspark
İsbak
Şehir Hatları
Metro İstanbul
Bimtaş A.Ş.
İgdaş
Çözüm ortakları neler sağlayacak?
Sorunları daha detaylı inceleyebilmek ve çözüme götürebilmek için gerçek, güncel, anonim veriyi paylaşacak.
Ekiplerin sorun üzerinde derinleşmesi için saha testleri gerçekleştirecek.
Seçilen çözümü uygun gördüğü takdirde tüm İstanbul halkının kullanımına açarak, çözümün hayata geçirilmesini sağlayacak.
Danışma Kurulu
Ebru Dorman
Agah Uğur
Ümit Boyner
Kenan Çolpan
Çiğdem Toraman
Ali Karabey