Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

TÜM MADDELERİ LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUN. SÖZLEŞME’Yİ İNTERNET ÜZERİNDEN KABUL ETTİĞİNİZDE, ÜYE OLDUĞUNUZDA YAHUT HİZMETLERİMİZİ KULLANDIĞINIZDA, YANİ BÖYLELİKLE BU KULLANICI SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA BİR “KULLANICI” OLDUĞUNUZDA BU KULLANICI SÖZLEŞMESİ’NDEKİ TÜM HÜKÜMLERİN HER BİR SATIRINI OKUDUĞUNUZU, DEĞERLENDİREREK TAMAMEN ANLADIĞINIZI, HÜKÜMLERE VAKIF OLDUĞUNUZU, BU HÜKÜMLERLE BAĞLI OLMAYI KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT ETMİŞ OLACAKSINIZ. HİZMETLERİMİZİ KULLANMAK İSTEMİYORSANIZ VE BUNA GÖRE İNTERNET SİTESİ’NİN BİR “KULLANICISI” OLMAK İSTEMİYORSANIZ LÜTFEN BU KULLANICI SÖZLEŞMESİNİ ONAYLAMAYIN VE İNTERNET SİTESİ’Nİ KULLANMAYIN.

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”); İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İstanbul adresinde mukim İstanbul Büyükşehir Belediyesi (“İBB”) ile işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde tanımlı Kullanıcı arasında çevrimiçi akdedilmiştir. Kullanıcı ve İBB ayrı ayrı “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak anılacaktır.

TANIMLAR

 1. Destekçi; Platform vasıtasıyla Girişimciler tarafından sunulmuş olan Projeleri destekleyen veya desteklemek isteyen kişileri ifade eder.
 2. Girişimci/ler; Platform aracılığı ile Proje başvurusunda bulunan veya bulunmak isteyen gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.
 3. İBB; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ifade eder.
 4. İnternet Sitesi; tech.istanbul alan adını ve söz konusu alan adı uzantılı diğer alt alan adlarını ifade eder.  
 5. Kullanıcı/lar; tek bir kelime içerisinde aynı anda Ziyaretçi’yi ve Üye’yi ifade eder.
 6. Platform; “TECH ISTANBUL” markasıyla faaliyet sürdüren, tech.istanbul alan adı uzantılı, aynı anda İnternet Sitesi’ni ifade eder.
 7. Platform Hesabı; Kullanıcı’ların Platform’un işlevlerinden yararlanabilmek için oluşturduğu üyelik hesabını ifade eder.
 8. Proje; Türkiye’de girişimciliği desteklemek adına, girişimci ve girişimci adaylarının Platform üzerinden projeleriyle başvurdukları, bu projeleri desteklemek isteyenlerin ise Platform’da oluşacak projelere dilerlerse ilk müşteri olmalarını sağlayan, IBB ile YGA arasında olan iş birliğidir.
 9. Üye; Girişimci ve Girişimci Adaylarının Proje sunması için oluşturulmuş olduğu çevrimiçi kayıt sistemine üye olan tüm tüzel ve gerçek kişileri ifade eder.
 10. YGA; IBB ile Platform kapsamında çalışacak olan iş birlikçidir.
 11. Ziyaretçi; İnternet Sitesi’ni herhangi bir kanal vasıtasıyla erişen tüm gerçek kişileri ifade eder.
 12. Proje Kabul Kurulu; İnternet Sitesi’ne yapılan proje başvurularını kurumsal kriter uygunluğuna göre değerlendirerek, proje başvurularının fonlanmasına karar veren kuruldur.


SÖZLEŞMENİN AMACI VE KAPSAMI

 1. İşbu Sözleşme; girişimcilik faaliyetlerinin arttırılarak etkin bir şekilde sürdürülebilmesi adına oluşturulan Platform’un, yer sağlayıcısı niteliğine haiz İBB, işletmecisi niteliğine haiz YGA ile Kullanıcılar arasındaki hak ve yükümlülüklerin düzenlenmesi için akdedilmiştir.
 2. İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından, İnternet Sitesi üzerinden erişilen Platform’un (“Platform”) kullanılması ve Kullanıcı tarafından Platform’a yüklenen verilerin (“Veri”) gizliliği ve güvenliği, içeriğe ilişkin koşul ve şartlar ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesini kapsamaktadır.
 3. İnternet Sitesi tarafından Kullanıcılar’a sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup sözleşmede yer alan hak ve yükümlülükleri oluşturmaktadır.
 4. Eğer Platform bir şirket adına açılmış bir hesap adına kullanılıyorsa, Platform Hesabı’nı açan Kullanıcı, “Sistem Yöneticisi” olarak kabul edilir ve işbu Sözleşme’yi şirket adına kabul ettiğini ve buna yetkisi olduğunu beyan etmiş olur.


PLATFORM KULLANIMI AÇISINDAN TEMEL KURALLAR VE PLATFORM HESAPLARI

 1. Platform Kullanımı ile ilgili Genel Kurallar
  1. İşbu Sözleşme, Kullanıcı İnternet Sitesi’ne erişim sağladığı anda süresiz bir şekilde yürürlüğe girer. Kullanıcı Sözleşme’yi eksiksiz olarak okuduğunu ve bütünüyle anladığını, Platform’u kullanırken İBB tarafından açıklanan kullanıma ve üyeliğe dair her türlü beyana uygun davranacağını, işbu Sözleşme’nin her bir hükmüne uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
  2. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
  3. İBB veya YGA dilediği zaman Platform’un içeriğinde ve işbu Sözleşme hükümlerinde değişiklik ve uyarlama yapabilecektir. Platform’a dair gerçekleştirilen değişikliklere ve uyarlamalara ilişkin Kullanıcı’nın uymakla yükümlü olduğu kurallar ve koşullar Platform’da yayınlanır. Kullanıcı söz konusu değişiklik ve uyarlamaları takip etmekle yükümlüdür. Aynı şekilde işbu Sözleşme’nin düzenli aralıklarla Kullanıcılar tarafından okunarak Sözleşme hükümlerinde meydana gelen değişikliklerin tespit edilmesi gerekmektedir. Değişikliklerin kolaylıkla tespit edilebilmesi için Sözleşme’nin sağ üst köşesinde Son Güncellenen Tarih eklenmiştir. Kullanıcı, güncellenen Sözleşme hükümlerine tabi olmak istemiyorsa Platform’u kullanmayı derhal sonlandırmalıdır. Zira, Platform’un kullanıldığı her an işbu Sözleşme hükümleri Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.
  4. İşbu Sözleşme hükümlerinin değiştirilmesi amaçlandığında konu ile ilgili elektronik kanallarla açıkça bilgilendirme sağlanarak ve/veya Platform’un belirli bölümlerinde duyuru yapılarak söz konusu hükümler mülga edilir ve yerine yeni hükümler ikame edilir.
 2. İBB ve YGA Tarafından Düzenlenmesi Beklenen Yarışma
  İBB ve YGA, kendi belirleyecekleri değerlendirme kriterleri ölçütünde Platform’da yer alan en etkin girişim planını tespit etmek üzere bir yarışma düzenler. Söz konusu yarışmada başarılı olan Girişimciler’in, girişimini İBB’nin belirleyeceği bir proje için hayata geçirme fırsatı sağlanır. İBB, kendi bağımsız kararı doğrultusunda söz konusu girişim planını satın almak, girişim planı nezdinde Girişimci ile iş birliği kurmak veya benzer amaçlarla yarışma birincisi ile müzakere süreci başlatabilir. Ancak İBB, yarışma birincisinin girişim planını hayata geçirmeyi üstleneceğinin veya söz konusu girişim planını satın alacağının veya girişim planı nezdinde başka bir faaliyette bulunacağının taahhüdünü vermez. Ayrıca, İBB yalnızca kendi iradesine dayanarak Platform’da başarılı olamayan sair Kullanıcıların da projelerine destek vermeyi seçebilir. Yine de İBB’nin Kullanıcıların girişim planlarına destek vermek gibi bir yükümlülüğü bulunmaz ve hiçbir şart ve koşul altında girişim planlarına destek sağlamaya zorlanamaz. Bu doğrultuda girişimler söz konusu destek sağlanmadığı için İBB’ye ve/veya YGA’ya karşı tazminat talebinde bulunulamaz.
 3. Platform’un Bilgi Yedekleme ve Depolama Aracı Olarak Kullanılmaması Kuralı
  ​​​​​​​Platform’un temel amacı işbu Sözleşme’nin 2. maddesi tahtında belirlenmiştir. Bu çerçevede, Platform hiçbir şart ve koşul altında bilgi yedeklemek ve/veya depolamak için kullanılamaz. Dolayısıyla, Platform kapsamında yer alan bilgilerin örneklerini başka kanallar vasıtasıyla korumak/saklamak Kullanıcı’nın yükümlülüğündedir. İBB, Platform’da saklanan bilgilerin Kullanıcı’nın talebi üzerine erişilebilmesine dair bir garanti sunmaz. İBB’nin söz konusu bilgilere ulaşılamamasından dolayı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 4. Platform Hesapları
  1. Platform nezdinde sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için Platform Hesabı oluşturulması gerekmektedir. Reşit olmayan, on sekiz (18) yaşından küçüklerin Platform Hesabı oluşturması yasaktır. Kullanıcı, Platform’a Üye olduğu takdirde 18 yaşını doldurmuş olduğunu, işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip olduğunu, kabul ve beyan eder.
  2. Kullanıcı yalnızca kendisi adına ve/veya temsil ettiği tüzel kişi adına Platform Hesabı oluşturacak, başkası adına Platform Hesabı oluşturmayacak, başkasının üyelik bilgilerini kullanarak siteye erişim sağlamayacaktır.
  3. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nde ve etkinliklerde sunduğu her türlü bilgiyi doğru olarak verecek, bu bilgileri güncel tutacak, talep halinde belgelendirecektir.
  4. Kullanıcı, Platform’u kullanmak için üye olurken kullandığı Kullanıcı ve şirket bilgilerinin doğruluğunu beyan ve kabul eder.
  5. Kullanıcı, Platform’a üye olurken kullandığı isim soy isim, e-posta, şirket ismi, şirket fatura bilgileri ve bunlarla sınırlı kalmayacak şekilde diğer Üye bilgilerinin doğruluğundan ve güncelliğinden sorumludur. Kullanıcı, Platform’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
  6. İnternet Sitesi, Kullanıcı’dan kayıt sırasında talep ettiği bilgilerin, Kullanıcı tarafından sağlanan içeriklerin, bilgilerin, belgelerin ve diğer materyallerin hukuka uygun olup olmadığını kontrol etmekle yükümlü değildir. Kullanıcı tarafından sunulan içerikler, eksik ve yanlış beyanlar her ne kadar hukuka, örfe, adete aykırılık açısından kontrol edilse bile bu bilgilerin tüm sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir. Yanlış, yalan ve eksik bilgiler kullanılarak ve bunlara dayanarak herhangi bir başka Kullanıcı’nın zarar görmesi sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir.
  7. Kullanıcı, Platform Hesabı kapsamındaki kullanıcı adı ve şifresini üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır ve Platform Hesabı’na erişim için kullandığı bilgileri her daim güvende tutacaktır.
  8. İşbu şifrenin gizliliği ve güvenliği Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup Platform üzerinden ilgili e-posta adresi girişiyle gerçekleştirilen her türlü aktivite Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş kabul edilir. Bu aktivitelerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı, şifrelerinin yetkisiz kullanımından veya herhangi bir şekilde gerçekleşen Platform Hesabı güvenlik ihlalinden haberdar olduğunda, söz konusu durumu derhal İBB’ye bildirecektir.
  9. Gereken tüm önlemlerin alınmış olmasına rağmen internet sitesine yüklenen verilerin kötü niyetli üçüncü kişilerce ele geçirilmesinden İBB ve/veya YGA sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı bu durumu peşinen kabul eder.
  10. İBB ve YGA, Kullanıcı’ya, Platform’da oluşturduğu üyeliğin sürdürüleceğine dair bir garanti vermez. İBB ve/veya YGA dilediği zaman, hiçbir gerekçe göstermeksizin Kullanıcı’nın üyeliğini geri çekebilir veya dondurabilir. Ayrıca, İBB’nin ve/veya YGA’nın herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Platform Hesabı’nın açılmasını reddetme hakkı saklıdır.
  11. Kullanıcı, Platform Hesabı’nda bulunan kendisine ait adresin geçerli bir adres olduğunu ve bu adresin kanunen yapılacak yazışmalarda kullanılacağını, bu adrese yapılacak herhangi bir tebligatın tebliğ olunup olunmadığına bakılmaksızın kendisine yapılmış sayılacağını ve geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder.


UYGUN KULLANIM KOŞULLARI

 1. Kullanıcı Platform’a yüklediği veya herhangi başka bir kanal vasıtasıyla Platform’a aktardığı içerikler ve materyaller bakımından sorumludur. Kullanıcı, Platform’a, Platform’un kuralları ve Plaform’ca izin verilen dosyalar dışında herhangi bir yazılım, kod, script, eklenti (add-on) ve benzeri sisteme müdahale edici, sistemin çalışmasını değiştirici ve/veya düzenleyici araç yükleyemez. Bu kuralın istisnası İBB ve YGA uhdesindedir. Aksi takdirde, mevzu bahis durumların oluşmasında ve/veya güvenlik açıklarının ortaya çıkmasında ilgili dosyayı yükleyen Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı, bu Sözleşme maddesi kapsamında, Platform’un uğrayacağı zarar ve ziyan için yasal yollara başvurma hakkının olduğunu kabul eder.
 2. Kullanıcı Platform’a yüklediği veya herhangi bir başka kanal vasıtasıyla Platform’a aktardığı içeriklere ilişkin;
  1. söz konusu içerikler üzerinde hak sahibi olduğunu veya içeriklerin Platform’daki kullanımı bakımından gerekli tüm izinlere sahip olduğunu,
  2. içeriklerin herhangi bir üçüncü şahsın telif, marka, patent hakkı ticari sırlar dahil olmak üzere hiçbir fikri ve sınai hakkını, kişilik hakkını ihlal etmediğini,
  3. içeriklerin ve Platform nezdinde bulunulan her bir faaliyetin  hukuka, mevzuata ve kamu düzenine aykırı nitelikte olmadığını
  4. içeriklerin hukuki bakımdan saldırı veya taciz niteliğinde olmadığını, ırk/etnik köken/din bakımından ayrıştırıcı unsurlar içermediğini, argo, pornografi, çıplaklık unsurları, nefret söylemi barındırmadığını, başkasının özel hayatına müdahale eder nitelik taşımadığını
  5. Platform veya diğer kullanıcılara zarar verebilecek virüs ya da kötü niyetli kodlamalar, casus yazılımlar, reklam destekli bilgisayar yazılımları, ve benzerlerini kullanılmayacağını
  6. içeriklerin İBB ve YGA tarafından onaylanmamış ve/veya talep edilmemiş reklam, tanıtım, spam niteliğinde ve zincirleme iletiler içermeyeceğini
  7. Yasadışı yollarla elde edilen veya üzerinde hak sahibi olunmayan ve/veya koruma kapsamında olan haklar ihlal edilerek üretilmiş /elde edilmiş olan ürün veya hizmetlerin reklamını ve tanıtımını yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Kullanıcı, İçeriklerin Platform’a aktarılması hususunda içeriklere ilişkin aşağıdaki koşulların sağlandığını kabul, beyan ve taahhüt eder;
  1. İçerikler gizli değildir.
  2. İçeriklerin kullanımına ilişkin lisans ücreti ve benzeri ödenmesi gereken tüm mali yükümlülükler Kullanıcı tarafından üstlenilmiştir veya üstlenilecektir.
  3. İçeriklerin tüm manevi haklarından İBB’ye ve YGA’ya karşı feragat edilmiştir.
  4. İçerikler diğer internet sitelerinden ve elektronik ortamlardan unsurlar barındırmaz ve başkalarının özel iletişim adreslerini ve telefon numaralarını içermez.


KULLANIM STANDARTLARI
İBB, site içerisinde etik davranış bütünlüğünün sağlanabilmesi ve sağlıklı bir Platform topluluğunun sürdürülebilmesi bakımından açık, hoşgörülü, kapsayıcı bir sistem benimsenmesine önem verir.  Kullanıcı söz konusu standartlarda bir Platform topluluğunun var olabilmesi için Platform nezdinde aşağıdaki hususlar çerçevesinde davranış sergiler;

 1. başkalarına karşı empati ve kibarlık göstermek
 2. karşıt görüş ve farklı kültürlere karşı saygılı tutum içerisinde olmak
 3. hataları bakımından sorumluluk almak ve gerektiğinde özür dilemek
 4. yalnızca bireysel düşünmeksizin tüm topluluğun ihtiyaçlarını da gözetmek.

Kullanıcı hiçbir şart ve koşul altında aşağıdaki ve benzeri tutumları sergileyemez;

 1. diğer Kullanıcılar ile Cinsel ögeler içeren diyalog kuramaz, diğer Kullanıcı’lara bu ögelere sahip bir içerik aktaramaz,
 2. Platform nezdinde diğer Kullanıcılar’ı küçük düşürecek, aşağılayıcı, argo ve kaba nitelikte iletişim yöntemi benimseyemez,
 3. Taciz unsurları barındıran davranış içerisinde olamaz.
 4. Diğer Kullanıcı’ların kişisel verilerini ilgili Kullanıcı’nın açık izni olmaksızın sair kişilerle veya kamu ile paylaşamaz.
 5. Profesyonel bir bağlamda uygun görülmeyecek tutumda bulunamaz.
 6. Platform üzerinden ters kodlama yapamaz.

İşbu Sözleşme hükmüne aykırı davranış sergileyen kullanıcının Platform Hesabı derhal silinir. İBB veya YGA’nın ortaya çıkan her türlü zarar tazmin hakkı saklıdır.

GİZLİLİK

 1. İBB ve YGA, Kullanıcı’nın gizliliğine önem vermekte ve Kullanıcı gizliliğini sağlayabilmek adına gereken tüm teknik ve idari önlemleri almaktadır. İBB ve YGA, Kullanıcı kişisel verilerini, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ve hukuka uygun bir şekilde işlemektedir. Kullanıcılar, İnternet Sitesi kullanımları ve üyelikleri kapsamında kişisel verilerinin işlenme şart ve koşullarına dair detaylı bilgiye “Kişisel Veri İşlenme Şart ve Koşulları” başlığında ana sayfada yer alan IBB Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesine İlişkin Politika’dan ulaşabilirler.
 2. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası niteliğindeki Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nın tamamını okuduğunu, bütününü anladığını kabul beyan ve taahhüt eder.
 3. İnternet Sitesi’nin kullanımı kapsamında çerezlerin aldığı rol ve çerezlerin işlevi hakkında detaylı bilgiye çerezlerin kullanımı adresinde yer alan İBB Çerez Politikası’ndan ulaşılabilir.


FİKRİ MÜLKİYET HAK SAHİPLİĞİ

Kullanıcı, Platform’da sunulan her nevi içerik, materyal, doküman, bilgi, grafik, tasarım, ürün, e-posta hizmetleri, yazılım, güncelleme ve diğer benzer servislerin; Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Marka Hukuku, Patent Hukuku ve diğer ilgili yasalar ile korunmakta olduğunu ve bu bentte sayılan maddi ve gayri maddi her nevi unsurların, varlıkların ve/veya süjelerin tamamının, İBB’nin mülkiyetinde olduğu hakkında bilgilendirilmiş olarak buna aykırı eylem ve işlemlerde bulunmayacağını kabul eder. Kullanıcı, YGA’nın, İBB’nin ve diğer Kullanıcı’ların fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.


MÜCBİR SEBEP

Bu Sözleşme’de Taraflar’a borç ve yükümlülüklerden herhangi biri, kaza, yangın, su baskını, grev, savaş, iç savaş, isyan, idari makamların herhangi bir davranışı, kanun veya herhangi bir hukuki düzenleme yahut benzerleri vasıtasıyla yerine getirilememekte ise, ortada mücbir bir sebebin varlığı kabul edilecektir. Mücbir sebeplerin ortaya çıkması durumunda Taraflar, taahhütlerini önceden yüklendikleri mali ve ticari yükümlülükleri tamamlanıncaya kadar devam ettirir. Bu sürecin sonunda söz konusu mücbir sebep hâlen ortadan kalkmamışsa, Taraflardan birinin yazılı bildirimiyle Sözleşme derhâl ileriye yönelik olarak feshedilir.


Ayrıca YGA, Platform’u kesintisiz olarak erişilebilir kılmak adına en üst düzeyde özen gösterir ve bu konuda tüm önlemleri alır. Ancak, Kullanıcı, özellikle periyodik bakım, güvenlik ve kapasite sorunları ile iletişim ağlarındaki arızalar, elektrik kesintileri savaş, grev, doğal afet gibi durumlarda İnternet Sitesi’nin ulaşılamaz olabileceğini kabul eder. Kullanıcı, bu kesintilerden kaynaklı İBB’den veya YGA’dan herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.


GEÇERLİ KAYITLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda İnternet Sitesi kayıtları geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacaktır. Delil sözleşmesi niteliğindeki bu hükmü taraflar kabul, beyan ve taahhüt eder.


UYUŞMAZLIK HALİ

İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, 12 maddeden oluşmaktadır. Tarafların karşılıklı anlaşması ile çevrimiçi ortamda yürürlüğe girmiştir. Üyelik ilişkisinin devam ettiği ve/veya Kullanıcı’ya İBB ve/veya YGA tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.


ÜYE BEYANI

Kullanıcı olarak, işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerini okuduğumu, anladığımı, kabul ettiğimi, verdiğim bilgi ve belgelerin doğru olduğunu, aksi durumda işbu Sözleşme’nin ilgili hükümlerin uygulanmasını onayladığımı beyan, kabul ve taahhüt ederim.İstanbul’un en büyük sorunlarını
çözmek için hazır mısınız ?