SIKÇA SORULAN SORULAR

Tech İstanbul Programı; Çevre, enerji, mobilite ve fintek odak alanlarında şehrin sorunlarına teknolojik çözümler geliştirmeyi amaçlar. Programa ürünü hazır ve sahada uygulanabilecek durumda olan startupların katılımı öngörülmektedir. Program sonunda seçilen startuplar’ın İBB birim ve iştirakleriyle beraber saha uygulaması (Proof of Concept, PoC) gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Programda her tematik alana uygun en az bir çalışma yapılması hedeflenmektedir. Seçim sürecinde ürün-odak alan uyumu, ürünün sahada uygulanabilirliği, İBB birim ve iştiraklerinin stratejik öncelikleri, çözümün PoC sürecine uygunluğu ve ölçeklenebilirliği gibi kriterlere bakılacaktır.

Tech İstanbul startupların İBB birim ve iştirakleriyle uzun vadede de ilerleyebilecek iş birlikleri kurmasını amaçlar. Seçilen bir startup ayrıca jüri gününde İBB üst yönetimine ve yatırımcılara çözümünü sunabilecek, İstanbul içerisinde belirlenen pilot alanlarda ürününü test etme ve ölçeklenme şansı yakalayacaktır.

Demoday’den sonra İBB, İBB iştirakleri veya İBB bağlı kuruluşları seçilen girişimlerle iş birliği yapabilir.

Program kapsamında İBB ve Viveka girişimlerden herhangi bir hisse almayacaktır.

Başvuru formunda firmanız ve ürününüzle ilgili tüm bilgileri eksiksiz doldurmanız önem arz etmektedir. Firmanız ve ürününüzle ilgili olabildiğince detay vermeniz ve şehrin odak alanlarında nasıl bir çözüm sağlayabileceğini göstermeniz önemlidir.

Programda bir PoC bütçesi öngörülmemiştir.

Program faaliyetleri hibrid olarak gerçekleştirilecektir. PoC sürecinde ürünler sahada test edileceği için katılımcıların çalışmalarını olabildiğince yüz yüze gerçekleştirmesi beklenmektedir.