Temalar

Ulaşım
Yoğun bir toplu ulaşım ihtiyaç ve talebinin olduğu böyle bir kentte ne istiyoruz?

İstanbul’da milyonlarca kişi her gün yolculuk yapıyor ve belediye tarafından toplu ulaşım araçları ile karşılanan yolculukların oranı yüzde 30. İstanbul’luların toplu taşımayı daha az konforlu ve güvenli olarak görmeleri sebebiyle toplu taşıma araçları daha az tercih ediliyor. Bu kentte güvenli, konforlu, erişilebilir, uygun maliyetli bir ulaşım hizmeti olmasını hayal ediyoruz.


Nasıl bir pozitif etki yaratmasını bekliyoruz?

Trafikte geçirilen süreyi 1 dakika azalttığımızda, günlük 250.000 saatlik iş gücü İstanbul ekonomisine katkı sağlayacak. İstanbul’u daha akıllı, ulaşılabilir ve erişilebilir bir şehir yapabilmek için pozitif etki yaratacak teknolojilere ihtiyacımız var. İstanbul’un ulaşımında fırsat eşitliğini sağlayacağız.
Hangi kriterlere dikkat ediyoruz?

Ulaşımda fırsat eşitliğini sağlayabilmek için geliştirilen çözümün vatandaşların yaşadığı sorunu ortadan kaldırmasını hayal ediyoruz. Sorunu ortadan kaldırabilmek için;

1
Ekibin sorunu derinlemesine anlamasını
2
Ekibin çözüm odaklı ve iştiraklerle çalışmaya uygun olmasını
3
Çözümün özgün ve ölçeklenebilir olmasını bekliyoruz.
Çözüm Ortakları
İETT
İspark
İsbak
Şehir Hatları
Metro İstanbul
Bimtaş A.Ş.
Çözüm ortakları neler sağlayacak?
Sorunları daha detaylı inceleyebilmek ve çözüme götürebilmek için gerçek, güncel, anonim veriyi paylaşacak.
Ekiplerin sorun üzerinde derinleşmesi için saha testleri gerçekleştirecek.
Seçilen çözümü uygun gördüğü takdirde tüm İstanbul halkının kullanımına açarak, çözümün hayata geçirilmesini sağlayacak.
İstanbul’un en büyük sorunlarını
çözmek için hazır mısınız ?
Çevre & Enerjİ
Günümüzde dünyanın sürdürülebilir olması için insanların ve kullandıkları ürün ve teknolojilerin doğaya ve çevreye duyarlı olması gerekiyor. Bunun için mümkün olan her alanda yenilenebilir enerji kullanıp, mevcut doğal kaynaklarımızı çok daha verimli yöneterek gelecek nesillere güzel bir miras bırakmak en büyük borcumuz.

Kentler, artan nüfusları ve ekonomik ağırlıkları sonucunda iklimsel risk ve fırsatlar anlamında giderek daha önemli roller üstlenmektedir. Türkiye’nin ve Avrupa’nın en kalabalık şehri sıfatına sahip olan İstanbul’da iklim değişikliği bilinciyle birlikte bu çerçevede geliştirilen çevre ve enerji projelerinin İstanbul ölçeğinde başarılı olmasını istiyoruz.

İstanbul’u daha yeşil, daha temiz, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir yapabilmek için pozitif etki yaratacak teknolojilere ihtiyacımız var.

Nasıl bir pozitif etki yaratmasını bekliyoruz?

Platformdan çıkacak girişimlerle, doğal kaynakların kullanımındaki israfı azaltan, şehrimizdeki binaların daha verimli enerji kullanmasını ve daha az enerji tüketmesini sağlayan, yenilenebilir enerjinin kullanımını artıran, teknoloji ve optimizasyon ile karbondioksit salınımını azaltan çözümler hayata geçirip, iklimi değil İstanbul’u değiştireceğiz.

Hangi kriterlere dikkat ediyoruz?

Platformdan çıkacak girişimlerle, doğal kaynakların kullanımındaki israfı azaltan, şehrimizdeki binaların daha verimli enerji kullanmasını ve daha az enerji tüketmesini sağlayan, yenilenebilir enerjinin kullanımını artıran, teknoloji ve optimizasyon ile karbondioksit salınımını azaltan çözümler hayata geçirip, iklimi değil İstanbul’u değiştireceğiz.

1
Ekibin sorunu derinlemesine anlamasını
2
Ekibin çözüm odaklı ve iştiraklerle çalışmaya uygun olmasını
3
Çözümün özgün ve ölçeklenebilir olmasını bekliyoruz.
Çözüm Ortakları
İski
İstanbul Enerji
İstaç
Çözüm ortakları neler sağlayacak?
Sorunları daha detaylı inceleyebilmek ve çözüme götürebilmek için gerçek, güncel, anonim veriyi paylaşacak.
Ekiplerin sorun üzerinde derinleşmesi için saha testleri gerçekleştirecek.
Seçilen çözümü uygun gördüğü takdirde tüm İstanbul halkının kullanımına açarak, çözümün hayata geçirilmesini sağlayacak.
İstanbul’un en büyük sorunlarını
çözmek için hazır mısınız ?